Перечень учебников

Учебники онлайн

Збереження біо- та ландшафтного різноманіття

Основні заходи:

розроблення проекту Порядку проведення державного моніторингу екомережі та Порядку державного обліку територій та об’єктів екомережі;

затвердження лімітів добування основних видів мисливської фауни, де їх чисельність не менше оптимальної, встановлення лімітів спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів на рівні, що не перевищує середній рівень їх освоєння за останні три роки;

виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки, забезпечення ведення Червоної книги України (тваринний і рослинний світ) та Зеленої книги України, державних кадастрів рослинного і тваринного світу(оновлення структури та змісту кадастрової бази даних, створення контрольних списків видів хребетних тварин та судинних рослин по областях);

створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин і тварин;

розроблення системи показників (індикаторів) та критеріїв сталого управління лісами, як основи для забезпечення державного контролю за дотриманням принципів невиснажливого лісокористування;

реалізація Державної програми “Ліси України”.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com