Перечень учебников

Учебники онлайн

Факторні передумови міжнародного співробітництва

Фактори виробництва є важливою категорією для міжнародноекономічних дисциплін. Тому важливо звернути увагу на класичне трактування і сучасне розуміння факторної концепції. Видатний французький економіст Жан Батіст Сей , автор факторної теорії, виділяв три фактори виробництва — працю, землю та капітал. Інші автори писали про два принципові фактори — землю (або ширше — матеріальний субстрат) та працю (капітал розглядався її уособленням). Сучасні автори дедалі частіше розглядають технології як усе важливіший фактор виробництва.

Проте для нас має значення не формальна класифікація, а неортодоксальна модель, яка має враховувати реальні передумови міжнародної спеціалізації. Така модель була запропонована теорією Хекшера—Оліна, яку інколи називають теорією Хекшера—Оліна—Самуельсона . Її основний зміст може бути виражений такою формулою: товари, які потребують для свого виробництва порівняно великих витрат відносно надлишкових факторів виробництва та невеликих витрат відносно дефіцитних факторів виробництва, експортуються в обмін на товари, що виробляються зі зворотною пропорцією факторів. Так, беручи до уваги характер міжнародної спеціалізації, яка зумовлює характер національної участі в торгівлі, можна зробити висновок, що країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів, тобто в прихованому вигляді експортуються надлишкові та імпортуються дефіцитні фактори

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com