Перечень учебников

Учебники онлайн

4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості.Збільшення річної потужності системи до 25-30 тисяч чоловік по інженерних і управлінських спеціальностях та 120-150 тисяч чоловік по сучасних робітничих спеціальностях.

Поступове приведення структури джерел інвестування та показників кредитування до існуючих у промислово розвинених країнах Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості Підвищення рівня інноваційної активності в промисловості до 31% підприємств Використання потенціалу України із розширення середньотехнологічних виробництв Підвищення частки середньотехнологічної продукції до 30% випуску Комплексна реструктуризація галузей з низькими конкурентними характеристиками Доведення продуктивності праці шахтарів до рівня країн Європи.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com