Перечень учебников

Учебники онлайн

4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки держави

Завдання Результати Сприяння розробленню і впровадженню у виробництво енергоефективних технологій та обладнання. Зменшення енергоємності з 0,29 кг.у.п/грн у 2007 році (ціни 2007 року) до 0,27 кг.у.п/грн. у 2012 році (або відповідно з 0,45 кг.н.е. /дол. ВВП до рівня 0,3 кг.н.е. /дол. ВВП за методологією Міжнародного агентства з енергетики; зменшення частки природного газу в енергетичному балансі країни від 43 % у 2007 році до 25 % у 2020 році та газоємності ВВП від 130 до 58 г.у.п./грн. Підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі. Зниження енергоємності послуг: від 1,00 до 0,70 кВт. год./м. куб. відпущеної ? водопостачання води); (від 0,58 до 0,42 кВт. год./м. куб. ? водовідведення стічних вод); теплопостачання (від 170 до 160 кг. умовного палива/Гкал. відпущеного тепла); зменшення витрат тепла у мережі теплозабезпечення житлових будинків від 16 % до 11 % обсягу тепла, що надається; збільшення частки енергозберігаючих приладів у зовнішньому освітленні населених пунктів від 34 % до 70 %. Розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. збільшення виробництва тепла за рахунок теплових насосів має досягти у 2020 році 135 млн. Гкал.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com