Перечень учебников

Учебники онлайн

2.4. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВОСильні сторониМожливості

• Наявність достатньо високого громадянського потенціалу, про що свідчать події “помаранчевої революції”;

• В Україні діє демократична Конституція, переважно створено законодавчо-правову базу для становлення громадянського суспільства, побудови демократичної, правової, соціальної держави. • Україна у 1995 р. вступила до Ради Європи, Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини (1997 р.), ряд інших міжнародних актів, що регламентують розбудову громадянського суспільства;

• Європейський вибір України, до якого поступово схиляється більшість населення країни, відкриває перспективу розвитку громадянського суспільства.

Слабкі сторониЗагрози

• Слабка готовність українських громадян до вільної праці та активну власну (ніким не скеровану) позицію у відстоюванні своїх прав;

• Незадовільний розвиток “соціального капіталу”, в межах цивільних громад, із високим рівнем громадської “включеності” до спілок і об’єднань;

• Інституційна система громадянського суспільства нині лише “статистично міцна” (лише близько 40 % громадських організацій звітують Держкомстату про свою діяльність, інші ж існують лише на папері);

• Слабка орієнтація на вирішення соціально-економічних проблем, серед громадських об’єднань переважають структури політичних партій (на сьогодні їх у 3,6 раза більше, ніж громадських організацій);

• Органи влади недостатньо співпрацюють зі структурами громадянського суспільства. • Практика щодо фрагментарного дотримання вимог законодавства не тільки шкодить розвитку, але й руйнує перші паростки громадянського суспільства в країні;

• Необхідність подолання економічної, фінансової, політичної кризи все більше схиляє громадян до думки про перспективність впровадження в країні влади “сильної руки”;

• Спроби будувати громадянське суспільство на базі цінностей лише однієї якоїсь нації чи на принципах відданості якійсь одній політичній силі.< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com