Перечень учебников

Учебники онлайн

Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство. Розширення участі українських учених у європейських дослідницьких проектах. Основні заходи:

забезпечення пролонгації та виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво;

розширити співробітництво між Україною та ЄС у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

сприяння доступу вітчизняних науковців до джерел наукової та статистичної інформації;

сприяння розвитку двостороннього та багатостороннього міжнародного науково-технічного співробітництва;

забезпечення участі України в Сьомій та Восьмій рамкових програмах ЄС з досліджень і технологічного розвитку:

інформаційні та комунікаційні технології: основи інформаційних і комунікаційних технологій; інтеграція технологій; використання досліджень; майбутні технології, що розвиваються;

енергія: відновлювальні джерела виробництва палива та електричної енергії; технології збагачення вугілля; ефективне використання та збереження енергії;

міжнародна кооперація щодо збагачення урану та фабрикації ядерного палива в Україні;

космос: науково-технічний розвиток космічних досягнень

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com