Перечень учебников

Учебники онлайн

4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Створення конкурентоспроможної системи генерування знань. Збільшення кількості наукових та науково-технічних робіт – на 10% від рівня 2008 року.

Підвищення питомої ваги виконаних наукових та науково-технічних робіт в структурі ВВП до рівня 1,1%.

Збільшення частки дослідників у віці 30-39 років до 22%.

Підвищення питомої ваги вузівського сектора в структурі обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт до рівня 9%.

Основні заходи:

оптимізація розподілу витрат з державного бюджету на виконання фундаментальних та прикладних досліджень та посилення ролі приватних джерел у фінансуванні науково-дослідних і прикладних робіт;

перегляд пріоритетних напрямків фундаментальних досліджень із урахуванням глобальних викликів, що стоять перед Україною та у відповідності до потреб економіки і суспільства;

проведення науково-технологічної атестації державних наукових і науково-дослідних установ та організацій з метою комплексної оцінки їх потенціалу та перспектив підвищення ефективності його використання;

створення Державного фонду підтримки науково-технічних розробок та впровадження їх результатів;

розроблення механізмів залучення недержавних коштів на фінансування наукових досліджень та науково-технічних розробок, включаючи механізм державно-приватного партнерства;

підтримка і розвиток колективного користування високотехнологічним науковим обладнанням.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com