Перечень учебников

Учебники онлайн

4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій Створення мережі інноваційних кластерів Основні заходи:

реалізація державної цільової програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки.

законодавче врегулювання запровадження гнучкої системи визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні (сприяння прийняття Верховною Радою України унесених в установленому порядку законопроектів);

гармонізація законодавства з нормами і правилами угод СОТ в частині державної підтримки інноваційної діяльності;

запровадження механізму прискореної амортизації основних фондів, які використовуються при виконанні інноваційних проектів та інвестиційних програм (проектів) виробництва високотехнологічної продукції;

розроблення пакету стимулів з метою розширення механізмів впровадження вітчизняних розробок у виробництво;

створення державної системи моніторингових, прогнозно-аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень;

створення регіональних центрів інноваційного розвитку та реалізація регіональних інноваційних проектів за участю державного та місцевих бюджетів;

сприяння розвитку розгалуженої мережі об’єктів інноваційної інфраструктури та трансферу технологій, залученню науково-освітніх закладів до створення мережі інноваційно-технологічних кластерів як полюсів інноваційного розвитку;

створення системи моніторингу інноваційного розвитку економіки;

розроблення та затвердження нормативно-правових актів для створення Національного венчурного фонду інноваційного розвитку та започаткування його роботи та утворення в регіонах комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ, венчурних фондів інноваційного розвитку.

сприяння функціонуванню в країні розгалуженої мережі центрів трансферу технологій, технопарків, наукових парків та інших інноваційних структур, яка б відповідала потребам економіки і можливостями вітчизняного науково-технічного потенціалу;

орієнтація механізмів державної підтримки розвитку виробництва в спеціальних економічних зонах на стимулювання інноваційних процесів, з метою створення продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com