Перечень учебников

Учебники онлайн

4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Розвиток системи управління інтелектуальною власністю. Підвищення рівня комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та патентної діяльності. Основні заходи:

приведення законодавства України у сфері правової охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу;

запровадження державного статистичного спостереження у наукових і науково-технічних організаціях щодо створених ними нових видів техніки, технологій і матеріалів, на які є дослідна технологічна документація, виготовлені і випробувані дослідні зразки;

організація обов’язкової реєстрації нових видів техніки, технологій і матеріалів, сприяння їхній подальшій комерціалізації та використанню в господарському обігу і міжнародному трансфері технологій;

сприяння патентуванню перспективних винаходів за кордоном

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com