Перечень учебников

Учебники онлайн

4.6.4. Стимулювання попиту на інновації

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Розроблення і впровадження пакету загальнодержавних та регіональних стимулів щодо використання інноваційних технологій, продуктів тощо Збільшення обсягу виробництва інноваційних видів продукції на 25% від рівня 2008 року.

Підвищення питомої ваги інноваційної продукції в обсязі продукції промисловості до рівня 8%.

Збільшення частки експортоорієнтованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції до 60%. Основні заходи:

приведення нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності у відповідність до європейської практики системи державного стимулювання інноваційної діяльності та інвестицій у здійснення інноваційної діяльності для всіх її учасників незалежно від форм власності;

сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту стосовно внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність», спрямованого розширення використання вітчизняних розробок при реалізації інноваційних проектів;

сприяння інноваційній діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

реалізації пілотного проекту із створення україномовної версії інформаційного порталу International Business Innovation Zone для забезпечення прямого підключення баз даних про інноваційні проекти регіонів до пошукової інформаційної системи країн – членів ЄС;

запровадження механізму інвестиційно-інноваційного податкового кредиту у вигляді відстрочення сплати податку на прибуток на період виконання інвестиційних (інноваційних) проектів, субсидіювання проектів технопарків;

сприяння створенню комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансування інноваційної діяльності у регіонах, венчурних фондів інвестування інноваційної діяльності;

залучення коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для здійснення заходів регіональних і галузевих інноваційних програм

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com