Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Назвіть основні форми міжнародної економічної діяльності.

2. Як трактуються основні види міжнародної економічної діяльності в Україні згідно з базовим спеціалізованим нормативним джерелом?

3. Визначте основні особливості участі України в системі міжнародної торгівлі. 4.

5. У чому полягає регулююча роль держави стосовно міжнародної торгівлі?

6. У чому причина того, що рух капіталів і торгівлю інколи розглядають як альтернативні моделі розвитку міжнародного співробітництва?

7. Якими є основні засоби залучення державою фінансових ресурсів?

8. Визначте основні функціональні риси міжнародних валютно-фінансових відносин.

9. Назвіть основну специфіку участі України в процесах міжнародної міграції робочої сили.

10. Якими є основні умови та цілі міжнародного науково-технічного співробітництва для України?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com