Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Які критерії можна використати при класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності в країні?

2. Як у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено коло суб’єктів міжнародного співробітництва України?

3. Назвіть цілі міжнародної економічної діяльності на підприємницькому рівні.

4. Якими є основні органи, котрі здійснюють роль регуляторів міжнародної економічної діяльності в Україні.

5. Якими є основні цілі міжнародної економічної діяльності суб’єктів макрорівня?

6. Які тенденції зумовлюють зростання значення наддержавних форм міжнародного економічного регулювання та транснаціональної підприємницької діяльності?

7. Назвіть основні завдання та напрями діяльності міжнародних економічних організацій

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com