Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

У чому полягає сутність операцій купівлі-продажу товарів та якими є її різновиди?

2. Охарактеризуйте специфіку експортного потенціалу України.

3. Визначте основні структурні компоненти вітчизняного імпорту.

4. Охарактеризуйте системний взаємозв’язок між експортною та імпортною складовими міжнародної торгівлі України.

5. Що таке реекспорт?

6. Що таке реімпорт?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com