Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

У чому полягає сутність та зміст міжнародного контракту?

2. Назвіть основні елементи міжнародного контракту та охарактеризуйте їх.

3. Визначте фактори ціни контракту та її складові.

4. Назвіть основні види цін міжнародних контрактів.

5. Охарактеризуйте основні способи здійснення платежів за експортно-імпортними контрактами.

6. Які основні форми розрахунків використовуються в міжнародній комерційній практиці?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com