Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте природу послуги, відмінність торгівлі послугами від торгівлі товарами.

2. У чому полягають причини динамічного розвитку послуг у сучасній економіці?

3. Охарактеризуйте розвиток сектору послуг як інтегрального компонента міжнародної торгівлі та міжнародної економічної діяльності.

4. Які основні тенденції визначають стан та перспективи міжнародного ринку послуг?

5. Визначте основні цілі та засоби впливу держави на торгівлю послугами.

6. Які фактори та економічні умови визначають особливості участі України в міжнародній торгівлі послугами?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com