Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Охарактеризуйте природу торговельно-посередницької діяльності.

2. Визначте юридичні підстави діяльності посередників міжнародних торговельних операцій.

3. Назвіть основні типи міжнародних контрактів із торговельними посередниками.

4. Назвіть критерії класифікації суб’єктів міжнародного посередництва.

5. Як можна класифікувати посередників за обсягом посередницьких збутових прав?

6. Як можна класифікувати посередників залежно від характеру та обсягу їхніх повноважень?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com