Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Назвіть стимули розвитку ринку технологічних послуг у сучасних умовах.

2. Якими є основні форми технологічних послуг?

3. Назвіть основні види інжинірингу та критерії класифікації його форм.

4. У чому полягає сутність консалтингу?

5. Охарактеризуйте сутність франчайзингу.

6. Назвіть особливості сучасного рекламного бізнесу

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com