Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте природу транспортних послуг, відмінність міжнародних транспортних перевезень від національних.

2. У чому полягають основні тенденції розвитку транспорту, транспортних мереж та транспортної інфраструктури?

3. Охарактеризуйте геостратегічний контекст розвитку транспорту в Україні.

4. Якою мірою окремі види транспорту поширені в Україні?

5. Якими є основні комерційні критерії вибору виду транспорту?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com