Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте основні тенденції розвитку туристичної галузі протягом останніх десятиліть.

2. Якими є основні економічні наслідки розвитку туристичного бізнесу?

3. Назвіть основні класифікаційні ознаки та види туризму.

4. Якими міжнародними інститутами та документами регулюється сфера міжнародного туризму?

5. Охарактеризуйте механізм регулювання туристичної сфери в Україні.

6. Які види бізнесу та економічної діяльності функціонально пов’язані з міжнародним туризмом?

7. Охарактеризуйте основні об’єкти туристичного бізнесу в Україні.

8. Назвіть основні завдання, які необхідно розв’язати для розвитку міжнародного туризму в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com