Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Яке місце в сучасних міжнародних економічних відносинах посідають ТНК?

2. Назвіть причини поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання.

3. Охарактеризуйте міжнародну природу господарської діяльності ТНК.

4. У чому полягають об’єктивні конкурентні переваги ТНК?

5. Назвіть типи та принципи структурної побудови корпорацій.

6. Визначте специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в трансформаційних умовах.

7. Охарактеризуйте наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК.

8. У чому полягає необхідність та об’єктивність обмежень процесів монополізації?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com