Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте сутність поняття міжнародної міграції робочої сили.

2. Яку роль в історії українського народу відіграла міжнародна міграція робочої сили?

3. Назвіть основні складові міграційного процесу.

4. Охарактеризуйте основні економічні та неекономічні фактори міжнародної міграції.

5. Назвіть основні види міжнародної міграції робочої сили.

6. Якими є основні наслідки міграції у світовому масштабі, для країн, соціальних страт, окремих людей?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com