Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте особливості участі в міжнародних валютно-фінансових відносинах країн трансформаційного типу.

2. Охарактеризуйте сучасну специфіку розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин у світі.

3. У чому полягають завдання сучасної держави в ході регулювання валютно-фінансової сфери?

4. Охарактеризуйте ситуацію із зовнішніми борговими зобов’язаннями України.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com