Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте основні особливості міжнародного інвестування на сучасному етапі.

2. Охарактеризуйте економічні інтереси учасників міжнародного інвестиційного процесу.

3. У чому полягають відмінності участі у світовому ринку капіталів національної економіки трансформаційного типу?

4. Яку роль у процесах залучення іноземних інвестицій до трансформаційної економіки відіграє приватизація?

5. Назвіть основні практичні завдання оптимізації інвестиційного процесу в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com