Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Визначте сутність спільного підприємництва.

2. Назвіть основні типи СП.

3. Назвіть основні цілі створення СП з погляду різних сторін інвестиційного процесу.

4. Визначте основні етапи створення СП.

5. У чому полягає специфіка розвитку СП в Україні?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com