Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Дайте визначення поняттю «економічна безпека».

2. Визначте основні складові економічної безпеки.

3. Охарактеризуйте поняття економічної безпеки в контексті сучасної геополітики.

4. Охарактеризуйте стан та основні проблеми економічної безпеки України

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com