Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Охарактеризуйте історичні передумови сучасної міжнародної спеціалізації України.

2. Визначте основні особливості торгівлі на території сучасної України в докиївські часи.

3. Охарактеризуйте систему торгівлі Київської Русі.

4. Які фактори визначали специфіку міжнародної торгівлі України за колоніальні часи?

5. Визначте специфіку формування торговельно-коопераційної системи України в радянські часи.

6. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку механізму міжнародної економічної діяльності України після її унезалежнення

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com