Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

У чому полягає сутність сучасних процесів інтернаціоналізації?

2. Які основні риси характеризують сучасний механізм міжнародних економічних відносин, систему міжнародної економічної діяльності України?

3. Назвіть основні концептуальні підходи до визначення природи ринку, зокрема міжнародного ринку.

4. У чому полягає сутність економічної інтеграції на сучасному етапі?

5. Охарактеризуйте практичні особливості реалізації потенційних інтеграційних переваг в умовах української економіки.

6. Які права та обмеження в ході міжнародної економічної діяльності пов’язані з режимом найбільшого сприяння?

7. У чому полягають сутність, тенденції та суперечливий характер процесів глобалізації та регіоналізації?

8. Назвіть основні об’єктивні та суб’єктивні риси, які визначають специфіку української участі в процесах регіоналізації.

9. Охарактеризуйте стан прикордонного співробітництва України на сучасному етапі.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com