Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

За якими критеріями класифікуються природні ресурси?

2. Чим визначається місце сировинних ресурсів у міжнародній економічній діяльності різних країн?

3. Чим зумовлюється глобальний характер проблеми використання сировини?

4. Якими є основні прояви проблеми дефіциту ресурсів?

5. Які фактори об’єктивно обмежують споживання ресурсів?

6. Як протягом історії людства змінювався характер відносин «людина — навколишнє середовище» і як це відображалося на виробничих відносинах та на зовнішній торгівлі?

7. Якими є основні особливості прояву глобальної ресурсної проблеми в Україні?

8. Яку роль відіграють нові технології та прогресивні суспільні форми організації праці в справі енерго- та ресурсозбереження?

9. Які територіально-виробничі форми розміщення та організації виробництва можна розглядати як засіб розв’язання ресурсно-енергетичної проблеми?

10. Якими є практичні шляхи розв’язання глобальної ресурсно-енергетичної проблеми?

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com