Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні питання

Якими об’єктивними рисами характеризується процес формування паливного балансу в Україні на сучасному етапі?

2. Яку роль відіграє торгівля паливно-енергетичними ресурсами в загальній системі міжнародної торгівлі України?

3. Якими є основні наслідки дефіциту енергетичних ресурсів в Україні?

4. Як вирішується стратегічна проблема забезпечення України енергетичними ресурсами, зокрема в порівнянні з провідними ринковими країнами світу?

5. Назвіть основні практичні шляхи та геополітичні проекти розв’язання енергетичної проблеми в Україні.

6. Яким чином глобальні тенденції промислово-технологічного розвитку впливають на особливості національного енергоспоживання?

7. Якими є основні екологічні наслідки надмірного споживання енергії у світі?

8. Охарактеризуйте міжнародні зусилля з розв’язання проблеми енергоспоживання

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com