Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — С. 337 (зі змінами; див. подальші видання Відомостей). Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

2. Конституція України. — К., 1996.

3. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Циганкова Т. М. Міжнародна економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 73 с.

4. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997. — 237 с.

5. Урядовий кур’єр. — 2000. — 28 січня. — № 16.

6. Сміт А. Дослідження про природу та причини багатства народів. — М., 1962 (та інші роки видання).

7. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвиток України. — Вашингтон: Світовий банк, 1999.

8. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 рік / В. Ф. Беседін, І. В. Богдан, Л. Л. Варениченко та ін. — К.: Інтелект, 1999. — 159 с.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com