Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Закон України «Про лізинг». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

2. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник для магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. — Тернопіль: Екон. думка, 2001. — 504 с.

3. Зовнішньоекономічна діяльність. — Донецьк: КП «Регіон», 1998. — 292 с.

4. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН. — М.: ОАО «Издательство экономика», 1999. — 1055 с

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com