Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

2. Закон України «Про режим іноземного інвестування». Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

3. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. — Ч. 1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учеб. пособие. — М.: Междунар. отношения, 2000. — 416 с.

4. Новицький В. Є., Плотніков О. В. Динаміка зовнішніх боргових зобов’язань України. — К.: Політична думка, 2000. — 332 с.

5. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998. — 392 с.

6. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; за ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com