Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 29. — Ст. 377 (з подальшими змінами). Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

2. Коропецький І. С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. — К.: Либідь, 1995. — 240 с.

3. Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К.: Либра, 1994. — 191 с.

4. Новицький В. Є. Міжнародна кооперація праці: проблеми та моделі. — К., 1994. — 166 с

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com