Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — С. 337 (зі змінами; див. подальші видання Відомостей).

2. Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. — К.: Либра, 1994. — 191 с.

3. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 рік. — К.: Інтелект, 1999. — С. 119—120.

4. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997. — 237 с.

5. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України / Пер. з англ. О. Пивоварський. — К.: Основи, 1996. — 345 c.

6. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999. — 539 с.

7. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора. — К.: Основи, 1998. — 854 с.

8. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: меморандум про економічний розвиток України. — Київ; Вашингтон: Світовий банк, 1999. — 230 с.

9. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие / А. И. Кредисов, С. Н. Березовенко, В. В. Волошин и др. — К.: Феникс, 1996. — 420 с

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com