Перечень учебников

Учебники онлайн

5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи

Завдання Результати Подальший розвиток інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій.

Активізація економічної участі суб’єктів господарювання у процесі здійснення інноваційної діяльності (рівень інноваційної активності 31,0%)

Забезпечення зростаючої економічної ролі в розвитку інновацій малого підприємництва (частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції 2,0%)

Підвищення інноваційної спрямованості процесів формування та використання людського потенціалу, урегулювання нормативних засад правового захисту інтелектуального продукту (коефіцієнт винахідницької активності – 2,0%) Основні заходи:

розвиток механізмів державно-приватного партнерства у реалізації перспективних напрямів інноваційного розвитку;

формування сучасних конкурентоспроможний промислових структур національного базування у секторі високотехнологічних виробництв (ТНК, кластери та інші мережеві утворення);

подальший розвиток та оптимізація мережі інноваційних структур, у т.ч. технополісів, технологічних парків, наукових парків, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій;

реформування правових засад діяльності Національної академії наук України, посилення її ролі у координації проведення наукових досліджень, виробленні та реалізації державної політики у цій сфері;

розвиток та оптимізація промислового науково-технічного потенціалу шляхом реформування галузевої науки із посиленням її зв’язку із виробництвом, включаючи створення науково-виробничих об’єднань, технопарків, перепрофілювання наукових установ у полюси інноваційного розвитку;

розширення системи стимулів щодо створення національних та регіональних інноваційних та еко-інноваційних кластерів;

вдосконалення існуючої нормативно-правової з питань розвитку венчурного бізнесу;

сприяння створенню за кордоном філій українських науково-технологічних та інноваційних підприємств;

утворення регіональних та галузевих центрів комерціалізації та трансферу технологій та інновацій;

запровадження механізмів просування на внутрішній та зовнішній ринки технологій, винаходів, створених за рахунок коштів державного бюджету;

розробка та прийняття змін до норм чинного законодавства з метою організаційного, матеріально-технічного, фінансового сприяння малому інноваційному підприємництву, широкого залучення вітчизняної науково-дослідної бази та кадрового ресурсу до створення і виробництва інноваційної продукції;

вдосконалення нормативно-правової бази для регулювання роботи нових інституцій інноваційної системи, стимулювання інноваційної діяльності

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com