Перечень учебников

Учебники онлайн

5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів

Завдання Результати Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів Мінімізація негативного впливу на довкілля та запобігання техногенних катастроф.

Зменшення обсягів шкідливих викидів, що потрапляють в атмосферу до 4,1 млн.т/рік у 2015 році.

Зменшення навантаження на навколишнє природне середовище, збільшення площи природних біосферних заповідників та національних природних парків у 2015 році до 10,4% від загальної території України. Основні заходи:

гармонізація законодавства України із європейськими нормами та стандартами з питань впровадження новітніх енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, новітніх еко-інноваційних технологій тощо;

проведення конкурсів інноваційних проектів, які направлені на зменшення викидів забруднюючих речовин, зниження рівня шумового та електромагнітного забруднення, збільшення обсягів теплової та електричної енергії;

розроблення пакету стимулів для інвесторів, що спонукатимуть їх до створення та впровадження новітніх екологічно безпечних технологій виробництва (ресурсо- та енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних);

стимулювання впровадження економічно доцільних технологій переробки вітчизняної видобувної, металургійної, нафтохімічної та відновлювальної сировини, а також запровадження енергоменеджменту на промислових підприємствах;

впровадження механізмів економічного заохочення споживачів до ефективного, ощадливого використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

проведення політики поступового згортання екологічно шкідливих виробництв;

активне використання авіакосмічних технологій у сфері раціонального використання природних ресурсів і захисту довкілля, запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

формування ринку екологічних робіт та послуг, забезпечення його приладами, засобами автоматизації та устаткуванням для охорони довкілля

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com