Перечень учебников

Учебники онлайн

5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку

Завдання Результати Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвиткуФормування сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури країни та розширення надання державних інформаційних та адміністративних послуг електронними засобами.

Підвищення ступеня використання населенням широкосмугового Інтернету до 65-70 від кількості ліній широкосмугового Інтернету на 100 мешканців. Основні заходи:

впровадження електронного урядування для ефективної взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з фізичними та юридичними особами;

вдосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання відносин суб’єктів, які створюють, володіють і використовують інформаційні ресурси та системи;

створення системи національних електронних інформаційних ресурсів на базі Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів;

створення і забезпечення функціонування інформаційної системи популяризації якісно нових науково-технологічних розробок у сфері організації виробництва наукомісткої продукції.

впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій для надання інформаційних, адміністративних та інших послуг юридичним і фізичним особам через Інтернет;

забезпечення широкого доступу наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів та інших державних установ до інформаційних ресурсів національних і глобальних мереж;

створення державної системи інформування населення про стан інноваційного розвитку української економіки та заходи щодо його стимулювання;

забезпечення розвитку та широке використання грід-технологій у науково-технічній та інноваційній діяльності;

запровадження в практику державних органів електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, електронної комерції, підприємницької діяльності з використанням Інтернет;

формування єдиного інформаційного простору держави шляхом розгортання на орбіті угруповання космічних систем спостереження Землі та телекомунікації та створення ефективної наземної системи використання аерокосмічних даних, даних системи координатно-часового та навігаційного забезпечення;

створення робочих місць, пов’язаних з створенням програмних продуктів, баз даних та інтенсивним використанням інноваційних та інформаційно-телекомунікаційних технологій.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com