Перечень учебников

Учебники онлайн

Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва

Неухильний процес інтернаціоналізації економічного життя проявляється в зростанні обсягів як світової торгівлі, так і руху капіталів між країнами. Це об’єктивно зумовлює підвищення значення тієї підсистеми міжнародних валютно-фінансових, грошово-кредитних відносин, яка стосується процесів транскордонного руху капіталів. Адже динамічний розвиток будь-якої національної економіки за сучасних умов значною мірою залежить від здатності використовувати зовнішні джерела фінансових ресурсів, ефективної участі в роботі міжнародних ринків капіталів та фінансів, активної інтеграції до діючих структур кредитного сприяння.

Міжнародний рух капіталів — невід’ємна складова міжнародних економічних відносин. Вона є каталізатором та наслідком глобалізації, інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків. Переміщення капітальних ресурсів між країнами спричинене різною забезпеченістю ними, а також різною відносною «насиченістю» інших факторів виробництва капіталами. Сутність міжнародного руху капіталів полягає у створенні за кордоном на кошти міжнародних інвесторів економічних об’єктів або в переміщенні прав володіння виробничими потужностями та фінансових вимог через національні кордони.

Як випливає з цього визначення, поняття міжнародного руху капіталів стосується економічних відносин різної природи — як у реальному секторі, з приводу створення та володіння конкретними закордонними об’єктами виробництва та діяльності таких об’єктів, так і тих взаємин, що є суто монетарними

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com