Перечень учебников

Учебники онлайн

5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості

Основні заходи:

Розроблення та впровадження відповідно до досвіду найбільш технологічно розвинених країн, що входять у світове «інноваційне ядро», пакету державних стимулів, спрямованих на:

формування нових галузей (підгалузей) для виробництва принципово нових та суттєво поліпшених видів промислової продукції на основі енергоефективних технологій та обладнання;

використання та розвиток науково-технічного та виробничого потенціалу транспортного машинобудування у виробництві рухомого складу для задоволення потреб внутрішнього ринку та збільшення долі цього сегменту на зовнішніх ринках;

створення вітчизняної сучасної спеціалізованої, здатної до саморозвитку, галузі з виробництва конкурентоспроможної автотранспортної техніки шляхом сприяння розвитку існуючих та організації нових виробництв основних видів цієї техніки, комплектуючих виробів та запасних частин;

розвиток власного виробництва автомобільних компонентів, які використовуються у виготовленні автотранспортної техніки;

виготовлення технологічного обладнання для модернізації базових галузей промисловості - енергоблоків теплових електростанцій, котельного та когенераційного обладнання, теплових насосів, котлів та двигунів, що працюють на біопаливі, шахтного устатковання, ресурсо- та енергозбереження, екологізації, автоматизації та підвищення ефективності виробництв металургійної і хімічної промисловості;

формування та розвиток на інноваційній основі машинобудівної підгалузі по виробництву складної побутової техніки;

розроблення нанотехнологій з урахуванням перспектив їх подальшої комерціалізації, конкурентоспроможності та попиту, в першу чергу, на внутрішньому ринку;

розвиток ракетно-космічної галузі, збереження та розширення потенціалу повноправного партнера на ринку космічних послуг;

розвиток виробництва діагностичних систем і медичної апаратури для оснащення закладів охорони здоров’я, виробництво складної побутової техніки різного призначення;

відродження виробництва елементної бази і комплектувальних виробів, створення науково-виробничих комплексів з реалізації галузеутворюючих технологій мікроелектроніки та доведення їх структурного складу до рівня замкнених макротехнологій;

подальший розвиток мікроелектронних кремнієвих технологій сонячної енергетики для забезпечення потреб внутрішнього і зовнішніх ринків у сонячних станціях;

створення спеціального технологічного обладнання для забезпечення хіміко-металургійної галузі чистого кремнію та отримання монокристалічних функціональних матеріалів;

створення серійних виробництв енергоефективних джерел та систем освітлення на основі над яскравих світо діодів вітчизняного виробництва;

диверсифікація металургійного виробництва та оптимізація його структури в результаті збільшення номенклатури нових сортаментів, зокрема електроплавильного виробництва сталі, виробництва спеціальних сталей і сплавів, титанових сплавів та прокату, алюмінієвої фольги, створення нових видів цирконієвої продукції;

спорудження на існуючих підприємствах нових сучасних конвертерних та електросталеплавильних цехів і прискорення виводу з експлуатації фізично зношених та морально застарілих мартенівських агрегатів;

інтенсифікація переробки базової хімічної продукції в кінцеву товарну продукцію виробничого та соціального призначення, утворення замкнутих технологічних циклів з виробництва кінцевої товарної продукції;

забезпечення повного циклу проектування та будівництва нових типів суден світового рівня на базі модернізованих виробничих потужностей, оснащених сучасним технологічним обладнанням

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com