Перечень учебников

Учебники онлайн

Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці

Основні заходи:

забезпечення ефективного механізму захисту населення в умовах зростання безробіття;

запровадження (в разі економічної та соціальної необхідності) загальнодержавних оплачуваних громадських робіт для захисту людей, які втратили роботу;

сприяння забезпеченню ефективної зайнятості населення шляхом залучення інвестицій до впровадження оплачуваних громадських робіт;

створення дієвої системи професійної орієнтації незайнятого населення, в т.ч. молоді, яка навчається або закінчила навчання у навчальних закладах різних рівнів акредитації, зокрема шляхом професійної орієнтації населення та створення сучасної інформаційної бази, проведення всебічної роботи щодо популяризації робітничих професій;

забезпечення випереджального зростання темпів росту середньої заробітної плати порівняно з темпами росту внутрішнього валового продукту;

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати, а також погашення заборгованості, що накопичилася протягом 2009 року; зокрема шляхом:

- вдосконалення механізму нарахування працівникам компенсації за затримку виплати заробітної плати;

- створення гарантійного фонду для виплати компенсації працівникам збанкрутілих підприємств, коли для цього не вистачає ліквідних активів банкрута;

- законодавчого закріплення за заборгованою заробітною платою привілею у першій черзі вимог кредиторів при банкрутстві підприємства.

передбачення в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов’язання покупця щодо погашення простроченої заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах з часткою державного майна (акцій), які виставляються на продаж, у строк, передбачений договором купівлі-продажу та відповідальність покупця за невиконання цих умов договору;

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати, а також погашення заборгованості, що накопичилася;

створення ефективного механізму підтримки працівників, які опинилися під загрозою звільнення, в тому числі залучення до оплачуваних громадських робіт та надання фінансової підтримки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для фінансування витрат в умовах зростання безробіття та звуження можливостей працевлаштування;

розроблення та виконання програм адаптації громадян, які втратили свою роботу за кордоном та повертаються в Україну

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com