Перечень учебников

Учебники онлайн

5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості

Основні заходи:

розширення форм державної підтримки регіональних полюсів розвитку, що об’єднують наукові установи, вищі учбові заклади та підприємства і спрямовані на виробництво конкурентоспроможних промислових товарів.

стимулювання розробки та запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання, заснованих на використанні вітчизняного науково-технічного потенціалу;

стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури в промисловості;

вдосконалення нормативно-правової бази для регулювання роботи нових інституцій інноваційної системи;

включення до тематичних планів науково-прикладних робіт державних наукових установ тем, спрямованих на розроблення нових лідируючих технологій, що не мають аналогів у світі;

підтримка стратегічно важливих підприємств, замкнутих макротехнологічних комплексів, переважно тих, що відносяться до п’ятого та шостого технологічних укладів;

стимулювання створення нових виробництв та розширення випуску конкурентоспроможної продукції поглибленої переробки з вищими інноваційними рівнями;

розширення використання результатів фундаментальних досліджень НАН та галузевої науки спрямованих на розвиток перспективних промислових технологій та конкурентоспроможних продуктів

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com