Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5.1.: Переорієнтація агровиробництва із урахуванням кліматичних змін

Основні заходи:

підготовка методики та проведення суцільних досліджень агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення і кліматичних змін та розроблення рекомендацій щодо раціонального розміщення сільськогосподарського виробництва в залежності від стану земель та зміни клімату;

розробка і запровадження вологозберігаючих технологій обробітку ґрунту (поверхневий та нульовий обробіток);

інноваційне відновлення вторинних зрошувальних мереж;

створення більш посухостійких сортів та гібридів;

реструктизація виробництва на користь культур більш стійких до дії посухи, а також прискорений розвиток зрошувального землеробства;

проведення консервації малопродуктивних і приведення у безпечний стан деградованих земель;

проведення заходів покращення балансу гумусу та основних поживних речовин за рахунок збільшення обсягів застосування мінеральних добрив та органічних добрив. в тому числі торфокомпостів і органічних решток рослин;

проведення природоохоронних заходів, включаючи агролісомеліоративні та протиерозійні;

розширення застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту, адаптованих до змін клімату та зональних особливостей, значне збільшення поверхневого і нульового обробітку;

впровадження системи органічного землеробства, що дозволить отримувати якісну екологічно-чисту продукцію;

створення науково-консультативних центрів для формування баз даних та надання інформації стосовно змін клімату та впровадження системи екологозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечують підвищення родючості ґрунту, поліпшення фіто-санітарного стану та екологічної адаптивності агроценозів.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com