Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях

Основні заходи:

розширення застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту;

здійснення заходів щодо попередження забруднення ґрунтів важкими металами, промисловими викидами, пестицидами та іншими агрохімікатами;

здійснення державного контролю за проведенням заходів щодо охорони та відтворення родючості ґрунтів;

підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель;

оптимізація структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, попередження ерозійних процесів та відтворення родючості ґрунтового покриву;

забезпечення підвищення родючості ґрунтів шляхом реалізації програми сприяння розширення вітчизняного виробництва і поставок сільгоспвиробникам мінеральних добрив, засобів захисту рослин та хімічних меліорантів;

впровадження контурно-меліоративну організацію території землекористування з урахуванням грунтово-ландшафтних чинників;

забезпечення зацікавленості сільгоспвиробників у максимальній біологізації системи підтримки родючості грунтів за рахунок збільшення їх органічного удобрення, розширення посівів багаторічних трав, бобових культур і сидератів, застосування гумусозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в науково-обгрунтованих сівозмінах

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com