Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5.3.: Нарощення виробництва продукції рослинництва

Основні заходи:

впровадження ринкових методів регулювання виробництва продукції рослинництва – керуючись перш за все використанням державних резервів для балансування попиту і пропозиції по окремих видах рослинницької продукції;

раціональне розміщення та поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва продукції рослинництва по природно-економічних зонах України через удосконалення механізмів державної підтримки;

надання консультацій та створення стимулів для сільгоспвиробників щодо розширення посівів сільськогосподарських культур насінням високих репродукцій сортів і гібридів із дотриманням вимог сучасних технологій;

державна підтримка наукових установ та насіннєвих господарств які виробляють насіння перспективних сортів і гібридів високих посівних кондицій;

запровадження інтегрованої системи захисту рослин із перш за все агротехнічного та біологічного методів;

надання фахової консультації сільгоспвиробникам щодо забезпечення зростання окупності застосовуваних мінеральних добрив за рахунок оптимізації доз і співвідношення елементів живлення, строків і способів внесення їх в грунт;

забезпечення рослинництва ефективним генофондом сортів і гібридів сільськогосподарських культур з високими адаптивними властивостями, які менше реагують зниженням урожайності і якості продукції в стресових умовах навколишнього середовища;

проведення досліджень та створення ефективної системи насінництва, яка дозволить забезпечити високоякісним насінням всі товарні посіви сільськогосподарських культур

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com