Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва

Основні заходи:

сприяння будівництву великих тваринницьких комплексів і ферм шляхом державної фінансової підтримки їх створення через компенсацію плати за користування кредитами, а також закупівлі продукції у держрезерв;

державна допомога у посиленні селекційно-племінної роботи в тваринництві та відтворення поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх форм власності і господарювання;

сприяння розвитку та екологізації свинарства і птахівництва;

заохочення господарств до впровадження ефективної ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва в усіх господарських формуваннях;

створення консультаційних мереж з допомогою господарствам у забезпеченні збалансованої відгодівлі тварин, зокрема потребу в протеїні – за рахунок розширення посівів бобових і бобово-злакових кормових культур;

створення регіональних стимулів щодо підтримки розвитку виробництва комбікормів;

забезпечення підтримки виробників продукції тваринництва при придбанні машин і обладнань за рахунок здешевлення коротко-та довгострокових кредитів і удосконалення фінансового лізингу;

посилення державного контролю та нагляду за дотриманням санітарних і ветеринарно-санітарних вимог під час утримання тварин та виробництва харчових продуктів тваринного походження відповідно до європейських регламентів;

акредитація державних лабораторій ветеринарної медицини згідно з вимогами міжнародної акредитації ISO/IEC 17025 (забезпечення належного переоснащення лабораторій та відповідними референт-матеріалами, участь в міждержавних лабораторних раундах, здійснення процедур валідації методів контролю за показниками безпечності харчових продуктів тваринного походження та кормів, запровадження тренінгів персоналу зазначених лабораторій щодо нових методів контролю);

уточнення переліку існуючих санітарних і фітосанітарних заходів з метою узгодження їх відповідно до Угоди СОТ про санітарні і фітосанітарні заходи

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com