Перечень учебников

Учебники онлайн

2.5. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛСильні сторониМожливості

• Розгалужена мережа інфраструктури інституцій, які займаються фаховим виконанням наукових та науково-технічних робіт;

• Розвинута система вищої освіти та підготовки наукових кадрів;

• Посилення науково-технологічного співробітництва сфер науки та економіки у рамкових програмах ЄС. • Високий потенціал внутрішнього ринку інноваційних продуктів;

• Розширення міжнародного науково- технологічного співробітництва, особливо з проблематики сталого розвитку;

• Розвиток інноваційних та еко-інноваційних кластерів;

• Перехід на конкурсну систему фінансування прикладних розробок із залученням приватних джерел фінансування.

Слабкі сторониЗагрози

• Великий розрив між генерацією нових знань та їх впровадженням у виробництво і створення високо-технолоічних продуктів;

• Консерватизм державної системи управління науково-технологічним розвитком, схильність лише до бюджетного фінансування установ;

• Відсутність моніторингу інноваційних процесів в економіці за стандартами ЄС;

• Низький рівень впровадження та капіталізації результатів наукових досліджень і розробок;

• Високий рівень імпортної складової в нагромадженні основного капіталу, що звужує внутрішній попит на власні науково-технологічні розробки та їх впровадження. • Відсутність інноваційних стимулів, низька конкурентоспроможність та заповнення внутрішнього ринку імпортними інвестиційними ресурсами;

• Значна втрата кваліфікованого кадрового ресурсу, інтелектуального капіталу через “відтік мізків”;

• Скорочення внутрішнього попиту на високотехнологічну продукцію вітчизняного виробництва;

• Низький рівень захисту інтелектуальної власності.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com