Перечень учебников

Учебники онлайн

4.1.1. Забезпечення макроекономічної стабільності

Завдання: Очікувані результати у 2012 році: Поступове зменшення рівня інфляції. Доведення рівня ІСЦ до 10-9 % (грудень до грудня). Підтримання стабільності національної валюти. Зменшення амплітуди річних коливань курсу національної валюти до 3 %. Відновлення довіри до банківської системи. Повернення заощаджень населення у банківську систему та відновлення ресурсної бази для кредитування. Оптимізація рівня і структури державного боргу. Утримання державного боргу на безпечному рівні відносно ВВП та формування такої його структури, якій притаманні нижчі рівні ризиків. Оптимізація рівня податкового навантаження. Рівень податкових надходжень до консолідованого бюджету не більше 25 % ВВП. Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті. Капітальні видатки бюджету не менше 5 % ВВП.

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com