Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення

Основні заходи:

розроблення нормативно-правових актів, які встановлюватимуть вимоги до основних видів сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів, враховуючи європейський та міжнародний досвід;

створення “бази даних” вітчизняних та зарубіжних технологій та продуктових інновацій нового покоління на рівні кращих зарубіжних аналогів;

створення інформаційно-організаційних умов для забезпечення відстеження тварин, виробленої з них продовольчої сировини та харчових продуктів відповідно до регламентів СОТ;

визначення вимог до роботи контролюючих органів, які мають суттєво підвищити ефективність заходів по контролю за якістю харчових продуктів відповідно до регламенту СОТ;

удосконалення системи контролю за виконанням товаровиробниками вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов`язаних з безпекою продукції, вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, конкретні зміни ролі держави та операторів ринку в частині забезпечення безпечності харчових продуктів за європейськими принципами;

створення нормативної бази щодо регулювання використання продуктів харчування вироблених із генетично – модифікованих організмів;

забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку, диверсифікації каналів реалізації продукції, захисту ринку від імпортних товарів низької якості;

збільшення ємності ринку продукції сільського господарства та продуктів його переробки з урахуванням потреб населення, його купівельної спроможності та максимальних можливостей експорту;

сприяння стабілізації та підвищенню ефективності виробництва в галузях харчової і переробної промисловості та захисту інтересів підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах СОТ

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com