Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу

Основні заходи:

розширення практики надання грантів на реалізацію інноваційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності аграрного виробництва, його екологізації, підвищення енергоефективності тощо за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

стимулювання інвестицій в аграрний сектор, шляхом а) підтримки стабільних цін на основні види сільськогосподарської продукції із забезпеченням достатнього рівня рентабельності виробництва б) будівництвом транспортної інфраструктури в) бюджетної підтримки науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на активізацію інноваційної складової розвитку аграрного сектору;

державною підтримкою кредитування агросфери та фінансуванням науково-дослідних робіт.

посилення рівня захисту прав інвесторів, а також власників земельних ділянок і майнових об’єктів;

створення інфраструктури внутрішнього аграрного ринку, збільшення обсягів біржової торгівлі, формування національної мережі оптових сільськогосподарських ринків, інформаційно-комунікативні мережі;

сприяння модернізації матеріально-технічної та наукової бази аграрного сектору, впровадженню екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

удосконалення страхової та податкової політики у сфері аграрного сектору

< Назад

Содержание
 
© uchebnik-online.com