Перечень учебников

Учебники онлайн

5.5. Аграрний сектор і сільські території

Завдання Результати Переорієнтація агровиробництва із урахуванням кліматичних змін. Збільшення обсягів щорічного утворення гумусу в обсязі не менше 13-14 млн. т і надходження в ґрунт додатково до природного фону не менше 1 млн. т азоту; Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях. Щорічне вапнування 1,9 млн. га і гіпсування 0,3 млн. га та збільшення площі зрошувальних і осушувальних систем відповідно до 2,0 і 2.3 млн.га. Нарощення виробництва продукції рослинництва. Доведення рівня біологізації захисту рослин до 30% від загального раціонального обсягу захисних заходів. Переведення на використання біологічних технологій захист рослин орієнтовно 16 млн. га сільгоспугідь, в т.ч. 3 млн. га під озимою пшеницею і формування на цій основі експортного потенціалу екологічно чистого зерна в обсязі 5 млн. т. на рік.

Доведення валового збору зернових культур в до 70 – 75 млн. т за рахунок зростання врожайності не менше ніж 30 ц/га. Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва. Доведення поголів’я великої рогатої худоби до 17,3 млн. голів, свиней - до 12,8 млн. голів, овець – до 3,2 млн. голів і птиці 250 млн. голів, чисельність молочних корів в до 5,5 млн. голів і отримання за рахунок збільшення поголів’я понад 60 % приросту виробництва молока та зростання виробництва м’яса в 2 раза . Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення. Підняття середньодушового продовольчого споживання і зменшення частки продовольчих витрат у сімейних бюджетах населення, зростання в 1,5 раза виробництва продуктів харчування. Розширення джерел фінансування розвитку матеріально-технічної бази наукових установ агропромислового комплексу Зростання продукції галузі у 2016-2020 рр. в 1,5 рази у порівнянні з 2006-2010 рр., а середньорічні темпи відтворення основного капіталу – більше 10%, підвищення продуктивності праці в 1,6 раза на основі використання сучасних технологій, вдосконалення організації виробництва, а також організації праці і управління..

< Назад   Вперед >

Содержание
 
© uchebnik-online.com